top of page

Systemická supervizní setkání

Tuto službu poskytují:

Kateřina Slabová

Systemické supervizní setkávání v duchu 5P

 

Princip 5P jsem nedávno potkala ve sféře zemědělství a péče o životní prostředí. Velmi se mi zalíbil:

Přátelské, pohodové, pracovní, permakulturní potkávání – což znamená: pracujme spolu tak, abychom mohli být přáteli (respektovali se navzájem), aby to bylo příjemné (tj. všichni jsme se při tom cítili dobře a bezpečně), abychom se skutečně potkali (tj. vytvořili bezpečný prostor pro skutečné sdílení bez posuzování, pro vzájemné obohacení a proměňování).... a permakulturní? V oblasti péče o přírodu a životní prostředí jde o přístup usilující o trvalou udržitelnost a obnovu zdrojů.... Jeví se mi jako velmi inspirativní i pro práci s lidmi a dobře ladí se základními systemickými premisami.

„Trvale udržitelnými“ se dle mého stáváme, když se dokážeme radikálně otevřít neustálé proměně, když přijmeme zodpovědnost za své odpovědi na výzvy, které život přináší, a když dokážeme pracovat se svými zdroji.

 

Takže, zvu vás velmi srdečně na další systemické supervizní potkávání!

 

Pravidelná nabídka supervizních setkání profesionálů v oblasti psychoterapie a příbuzných pomáhajících oborů.

 

Intenzivní a zároveň příjemná supervizní práce v malé skupině.

 

 

Termíny v roce 2018 - vždy v PÁTEK.

6. dubna, 22. června, 5. října a 7. prosince

 

Čas: 13,30 – 17,30 hod

 

Cena: 460,- Kč

 

 

 

Skupina je přednostně určena pro profesionály seznámené se systemickým přístupem – můžeme se hlouběji zabývat různými oblastmi využití tohoto přístupu i propojováním systemických východisek s dalšími našimi předpoklady a osobními styly práce.

Orientace v systemickém přístupu však není podmínkou, vítáni jsou všichni, kdo chtějí reflektovat a rozvíjet svoji práci.

 

Budeme se zabývat supervizí vaší práce s konkrétními klienty, reflexí vašich pracovních zkušeností i obecnými otázkami.

Můžeme využívat práci s reflektujícím týmem, příp. i vaše videonahrávky práce s klienty.

 

Mým cílem je vytvořit příjemný, stabilní, dostupný prostor pro dlouhodobou reflexi a rozvíjení vlastní práce.

 

Praktické  informace

 

Supervizní setkání se uskuteční ve vypsaných termínech vždy, když se přihlásí nejpozději měsíc předem minimálně tři účastníci. Maximální počet je osm.

Přihlásit se můžete telefonicky nebo mailem.

 

Při přihlášení prosím uveďte, zda přijedete na supervizi se svými případem, resp.tématem. Prvních pět nahlášených témat bude mít přednost.

 

Skupina je otevřená.

 

Místo konání:

Psychoterapie Písek, Tyršova 63.

 

Reference účastníků

"Za mě nejlepší způsob, jak se naučit sdílet a růst."  Jana

"Na supevizním setkání jsem uspokojila své terapeutické potřeby tak, jak se to neděje na výcviku. Supervizi vedenou Katkou Slabovou vnímám jako velmi pohodovou, přátelskou a inspirativní. Zároveň cítím při tomto setkání velkou volnost v nastavení si fungování supervize (např. možnost přinést si svojí nahrávku, vyzkoušet si rozhovor, kdy se mi v konkrétním případě při terapii něco nedaří apod.) a zároveň mě moc těší nápad supervizního setkání v duchu systemiky. Těším se na budoucí setkání, ale i na další účastníky, kteří naši supervizi obohatí o své případy, otázky a vlastní náhled. Supervizi vnímám jako běžnou součást terapeutické profese, bez které se neobejdu, a vřele doporučuji všem terapeutům, kteří si kladou podobné otázky jako já: Jak můžu klientovi užitečněji pomoci? Co mám s tímhle dělat?" Zdeňka

 

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

bottom of page