top of page

Mgr. Jaromír Basler

Psychoterapeut, kouč        

 

Absolvoval jsem:                          

 • výcvik Konstelace traumatu a Voice dialogue Praha, Brno

 • Komplexní výcvik v systemické psychoterapii,  ISZ Praha

 • Systemická párová  a rodinná terapie, ISZ-MC Praha

 • Výcvik v asertivitě I. a II. stupně, BM

 • Integral Growth Coaching, Alpinautic, s.r.o., Praha - specifický výcvik koučů v souladu s kompetencemi profesionálního koučování ICF.

 

Od r. 2001 pracuji jako:                

 • psychoterapeut/traumaterapeut (konstelace traumatu, individuální, párová, rodinná a skupinová terapie)

 • konstelace traumatu a voice dialogue blíže viz. daná sekce na webu

 • lektor výcviku Cestou k sobě, zaměřen na vědomou komunikaci  a asertivní dovednosti dále viz. daná sekce na webu

 • supervizor v pomáhajících profesích

 • lektor vzdělávání zaměřeného na umění komunikace, řešení problémů a konfliktů, rozhodování, plánování a spolupráci v osobním i profesionálním životě

 • PMS ČR – 12 let jsem působil v roli vedoucího střediska, zejména v oblasti mediace mezi pachatelem a obětí, a s oběťmi domácího násilí.

 

Mgr. Kateřina Slabová

Psycholožka, psychoterapeutka 

(rozená Peclová)

 

Absolvovala jsem:                    

 • Studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Praha

 • Studium psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě

 • Komplexní výcvik v systemické psychoterapii, ISZ Praha

 • Komplexní výcvik v mediaci, AMČR Praha

 • Studovala jsem metody práce s myslí pod vedením tibetského učitele Sogyala Rinpocheho

 • Jsem členkou České asociace pro psychoterapii

 

 

Od r. 1993 pracuji jako:            

 • psycholožka, manželská a rodinná poradkyně a terapeutka 

 • lektorka vzdělávání zaměřeného na umění komunikace, řešení problémů a konfliktů, rozhodování, plánování a spolupráci v osobním i profesionálním životě

 • supervizorka psychoterapeutů a profesionálů v pomáhajících profesích

 • supervizorka v sociálních službách

 • od r. 2015 lektorka kurzů meditace "Hory v tichu"

Petra Vostarková

Psychoterapeutka        

 

 

Absolvovala jsem:                        

 • výcvik krizové intervence pro práci na Lince důvěry

 • komplexní výcvik v systemické psychoterapii, ISZ Praha

 

 

Od r. 2005:                              

 • poskytuji individuální psychoterapeutické poradenství v psychiatrické léčebně U Honzíčka v Písku

Přijímání klientů do soukromé praxe dočasně pozastaveno.

Mgr. Ivan Úlehla

Psychoterapeut          

 

 

Absolvoval jsem:                        

 • Studium psychologie na Univerzitě Karlově v Praze

 • Postgraduální specializaci na manželskou a rodinnou terapii

 • Sebezkušenostní pětiletý výcvik SUR

 • Systemický výcvik Institut für systemische Studien Hamburg

 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii

 

 

Od roku 1978 pracuji jako:

                            

 • terapeut v manželské poradně

 • od r. 1992 v soukromé psychoterapeutické praxi

 • garant psychoterapeutických výcviků

 • supervizor

Jsem autorem knihy Umění pomáhat (Slon, Praha 2007)

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

bottom of page