top of page

Ceník

Pro psychoterapii/traumaterapii a poradenství platí, že dohodnutý termín považujeme za závazný. Schůzku můžete zrušit nebo odložit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem.

Zrušíte-li schůzku později, není již obvykle možné nabídnout uvolněný termín čekajícím klientům, proto Vás požádáme o její uhrazení.

Děkujeme za pochopení.

Na terapie u Kateřiny Slabové a Jaromíra Baslera přispívá VZP svým pojištěncům 500,- Kč na každé terapeutické sezení (za rok je možné čerpat příspěvek na 10 sezení). Další pojišťovny, které přispívají:

211 - ZP MV; 205 - ČPZP; 209 - ZPŠ a 213 - RBP.

Individuální konzultace (poradenství / terapie)   

  •  1200,- Kč / 60 min     

Párová nebo rodinná konzultace                        

  • 2.800,- Kč / 90 min      

Párové a rodinné konzultace vede standardně dvojice terapeutů. Pokud klienti zvolí práci s jedním terapeutem, když není k dispozici volný termín obou terapeutů, cena zůstává stejná.

Traumaterapie  - práce s nevědomými obsahy               

  •  2.000,- Kč / 90 min. až 120 min.

Supervize                                                            

  • 1000  - 1.200,- Kč / 60 min - dle konkrétní dohody (týmové i individuální supervize)

Supervize  se řídí pravidly, sjednanými individuálně pro jednotlivé kontrakty.

 

Kurzy                                                                                  

  • ceny uvedeny v aktuální nabídce - viz "Kurzy"

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

bottom of page