Supervize

Tuto službu poskytují:

Jaromír Basler, Kateřina Slabová, Ivan Úlehla

Supervize

 

Nabídka supervizí je určena profesionálům působícím v pomáhajících profesích, nebo obecněji řečeno těm, jejichž pracovní náplní je intenzivní kontakt s lidmi. Nejčastěji ji poskytujeme v oblasti sociální práce, zdravotnictví, školství a justice.

Supervizi chápeme jako příležitost k pravidelné reflexi vlastní práce s cílem získat nadhled („super-vize“ = „nad-hled“), tj. pohled ze širší perspektivy, který umožňuje odstup od prožívané zkušenosti a zvědomění často automatického prožívání  a chování. Co si uvědomujeme, to můžeme snáze pochopit, přijmout i změnit. Supervize tedy napomáhá uvědomovat si své způsoby práce a neustále se učit a rozvíjet a aktuálně řešit obtížné situace a hledat přiměřené způsoby práce s jednotlivými klienty.

 

Supervizní kontrakt

 

Supervizi nejčastěji objednává organizace pro své týmy, příp. jednotlivé pracovníky. Před zahájením supervize je nezbytné vyjasnit s vedením organizace a potenciálními účastníky, jaká jsou očekávání od supervize, jaká je motivace účastníků, jaké mají být její přínosy a jaká jsou pravidla, daná ze strany organizace. Supervizi zahajujeme pouze s motivovanými pracovníky, resp. týmy.

Supervizi si samozřejmě může objednat jednotlivý zaměstnanec či samostatný profesionál sám.

 

Individuální a týmová supervize

 

Individuální supervize je příležitostí pro jednotlivého pracovníka pro soustavnou reflexi jeho práce. Řídí se potřebami pracovníka a věnuje se jeho důležitým tématům. Přispívá k uvědomování, k procesu učení, k objevování nových řešení, k rozšiřování arsenálu nástrojů pro účinnou práci s klienty, k podpoře kreativity a péče pracovníka o vlastní potřeby při výkonu profese.

 

Týmová supervize je prvotně zaměřena na rozvoj týmu. Umožňuje sdílení pracovních zkušeností a společné učení a rozšiřování kompetencí týmu. Napomáhá včasnému a efektivnímu řešení problémů, posiluje soudržnost týmu.

 

Upozornění

 

Supervize nenahrazuje kvalitní vedení a řízení týmů a nemůže zachraňovat situaci tam, kde vedení organizace nemá dostatečné porozumění pro situaci svých týmů a nevyužívá dostupné nástroje motivace, vedení a komunikace. Pokud si je vedení vědomo nedostatků ve fungování organizace, je vhodné začít supervizí, resp. koučinkem vedení a teprve po určité době zahajovat supervizi pro podřízené týmy.

 

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now