top of page

Supervize

Tuto službu poskytují:

Jaromír Basler, Kateřina Slabová, Ivan Úlehla

Supervize

 

Nabídka supervizí je určena profesionálům působícím v pomáhajících profesích, nebo obecněji řečeno těm, jejichž pracovní náplní je intenzivní kontakt s lidmi. Nejčastěji ji poskytujeme v oblasti sociální práce, zdravotnictví, školství a justice.

Supervizi chápeme jako příležitost k pravidelné reflexi vlastní práce s cílem získat nadhled („super-vize“ = „nad-hled“), tj. pohled ze širší perspektivy, který umožňuje odstup od prožívané zkušenosti a zvědomění často automatického prožívání  a chování. Co si uvědomujeme, to můžeme snáze pochopit, přijmout i změnit. Supervize tedy napomáhá uvědomovat si své způsoby práce a neustále se učit a rozvíjet a aktuálně řešit obtížné situace a hledat přiměřené způsoby práce s jednotlivými klienty.

 

Supervizní kontrakt

 

Supervizi nejčastěji objednává organizace pro své týmy, příp. jednotlivé pracovníky. Před zahájením supervize je nezbytné vyjasnit s vedením organizace a potenciálními účastníky, jaká jsou očekávání od supervize, jaká je motivace účastníků, jaké mají být její přínosy a jaká jsou pravidla, daná ze strany organizace. Supervizi zahajujeme pouze s motivovanými pracovníky, resp. týmy.

Supervizi si samozřejmě může objednat jednotlivý zaměstnanec či samostatný profesionál sám.

 

Individuální a týmová supervize

 

Individuální supervize je příležitostí pro jednotlivého pracovníka pro soustavnou reflexi jeho práce. Řídí se potřebami pracovníka a věnuje se jeho důležitým tématům. Přispívá k uvědomování, k procesu učení, k objevování nových řešení, k rozšiřování arsenálu nástrojů pro účinnou práci s klienty, k podpoře kreativity a péče pracovníka o vlastní potřeby při výkonu profese.

 

Týmová supervize je prvotně zaměřena na rozvoj týmu. Umožňuje sdílení pracovních zkušeností a společné učení a rozšiřování kompetencí týmu. Napomáhá včasnému a efektivnímu řešení problémů, posiluje soudržnost týmu.

 

Upozornění

 

Supervize nenahrazuje kvalitní vedení a řízení týmů a nemůže zachraňovat situaci tam, kde vedení organizace nemá dostatečné porozumění pro situaci svých týmů a nevyužívá dostupné nástroje motivace, vedení a komunikace. Pokud si je vedení vědomo nedostatků ve fungování organizace, je vhodné začít supervizí, resp. koučinkem vedení a teprve po určité době zahajovat supervizi pro podřízené týmy.

 

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

bottom of page