top of page

Psychoterapie a manželská poradna

Tuto službu poskytují:

Jaromír Basler, Kateřina Slabová, Petra Vostarková, Ivan Úlehla

 

Můžete se na nás obrátit, jestliže:                                      

  • řešíte složitou rodinnou situaci

  • prožíváte životní krizi nebo těžkosti v osobním životě, nespokojenost, smutek

  • prožíváte partnerské nebo manželské konflikty či těžkosti

  • řešíte problémy při výchově dětí

  • prošli jste traumatickými zážitky, které i nadále zasahují do vašich životů

  • máte depresivní příznaky v reakci na nepříznivé životní změny

  • máte potíže v mezilidské komunikaci a sociálních interakcích (např. partnerské, rodinné, pracovní)

  • potýkáte se s obtížemi předrozvodového nebo porozvodového období

  • potřebujete pomoci s obtížným rozhodováním

  • trápí vás tělesné potíže, jejichž příčinu lékaři nemohou najít nebo označili za zdroj potíží váš psychický stav (psychosomatické potíže).


 

Kdo jsme?

Kvalifikovaní poradci a terapeuti s dlouholetou praxí

 

S kým pracujeme?

S kýmkoli, koho se problém týká a kdo může a je ochotný přispět k jeho vyřešení

 

Jak dlouho?

Individuální konzultace trvají 60 minut, párové a rodinné 90 minut

 

Jak často?

Jak je potřeba

S někým jen jednou, s někým 3-5 x, s někým spolupracujeme dlouhodobě

 

Kde?

Tyršova 63, Písek

 

Jak?

Zavolejte nám nebo napište

 

 

Jak pracujeme:

 

Naše práce vychází z přesvědčení, že pramenem našeho trápení je naše mysl a naše komunikace s druhými lidmi. Skrze komunikaci s druhými a také skrze vnitřní dialog, který vedeme sami se sebou, v nás vzniká porozumění tomu, co prožíváme. Vznikají tak očekávání, přání, touhy, obavy, tíseň, představy o sobě samém i hodnocení sebe sama, plány, pocity úspěchu i selhání. Vzniká tak naše představa toho, kdo jsme a jací bychom měli být, jak nás asi berou ostatní, jak moc jsme „dobří“, milovaní, úspěšní, v pořádku.

Každý problém tedy představuje výsledek mnoha řečí – ať už těch, které vedou druzí, tak těch, které vedeme ve své mysli. Tyto řeči tvoří náš příběh. I když můžeme svůj příběh vnímat momentálně jako strastiplný, tragický a bolestný, vždy je to tak, že mimo naši pozornost zůstává mnoho událostí a věcí v našem životě, které jsou v pořádku a které mohou být zdrojem našeho nového porozumění a nového příběhu.

Pomáháme lidem objevit to, jaký význam pro ně mají události, které právě zažívají, i to, na čem jim skutečně záleží. Pomáháme jim objevit síly, pozitivní vztahy a zkušenosti, díky nimž se mění jejich prožívání, hodnocení současné situace i představy o tom, co dál dělat, aby se jejich problém vyřešil nebo aby dosáhli svých cílů.

Hledáme spíše odpovědi na otázky, po čem lidé touží, co potřebují a co jim na jejich cestě k vlastním cílům může pomoci, než na otázky, co a proč je špatně.

Nabízíme doprovod na jejich individuální cestě. I když můžeme svá trápení nazývat stejnými jmény, jako jsou např. nevěra, domácí násilí, deprese, nízké sebevědomí či zlobivé dítě, vždy jde o zcela jedinečný, neopakovatelný příběh, k němuž neexistují předem připravená řešení a rady. Vždy je třeba porozumět konkrétnímu člověku či konkrétní rodině, jejich situaci, prožívání, potřebám a možnostem.

 

 

Kdo se konzultace účastní:

 

S žádostí o konzultaci se na nás obvykle obrací ten, koho daný problém právě nejvíce trápí. S ním mapujeme, koho dalšího se problém týká a jak a kdo by tedy ještě měl a mohl být přítomen. Takto se u nás nakonec scházejí např. manželské páry nebo rodiče s dětmi. Účast na konzultacích je samozřejmě dobrovolná – nikoho nelze a ani bychom nechtěli ke spolupráci nutit.

V průběhu času se ochota a připravenost jednotlivých lidí ke spolupráci na řešení problému proměňuje. Často se stává, že např. zpočátku přichází pouze jeden z partnerů a teprve později se podaří získat ke spolupráci i druhého. Při řešení problémů týkajících se dětí pracujeme někdy s celou rodinou, někdy samostatně s rodiči a někdy zase s dětmi.

Také se stává, že problém se sice týká páru nebo celé rodiny, ale přichází pouze jeden – ten, koho to nejvíce trápí a je nejvíce ochoten hledat pomoc. I pokud se nepodaří získat ostatní, může díky terapii tento člověk udělat hodně pro sebe samého, a tím i pro vztahy s ostatními.

Obvykle pracuje s klienty jeden z členů týmu: psychoterapeut nebo psychoterapeutka - podle přání klienta. Při práci s rodinou nebo s páry pracujeme obvykle ve dvojici terapeut a terapeutka, kteří tak mohou lépe zachytit různé detaily ve vyprávění jednotlivých členů rodiny a  různé signály během rozhovoru a reagovat na ně. Kromě toho je tím zajištěna vyváženost mužského a ženského pohledu.

 

 

Veškeré sdělené informace jsou důvěrné!

 

Nejsme povinni vést jakoukoli evidenci či dokumentaci práce s našimi klienty. Pro podporu naší práce si zaznamenáváme potřebné údaje, aniž bychom do svých poznámek uváděli celá jména klientů. Po dokončení spolupráce jsou tyto poznámky zničeny.

Bez souhlasu klientů nesdělujeme žádné informace třetím osobám.

 

 

Nejčastější potíže našich klientů

 

Lidé se na nás nejčastěji obracejí s problémy soužití s nejbližšími – s manželskými a partnerskými krizemi či neshodami, s nevěrami, předrozvodovými či porozvodovými starostmi, s otázkami týkajícími se výchovy a jednání s dětmi, s problémy, které vznikají péčí o staré rodiče atd.

Druhou nejčastější bolestí našich klientů je osobní nespokojenost – pocit osamělosti, smutek, nedostatek sebevědomí, strachy a úzkosti, obavy a nejistota při komunikaci s lidmi, nedostatek prožitku smysluplnosti života, pocity selhání. Někdy jsou s těmito prožitky spojeny i myšlenky na sebevraždu. Pracujeme také s lidmi, kteří se již o sebevraždu pokusili.

Našimi klienty jsou také lidé s tělesnými potížemi, kterým psychoterapie pomáhá buď snášet důsledky dlouhodobé nebo vážné nemoci nebo oslabuje příznaky nemoci skrze porozumění jejímu smyslu a hledání uspokojení potřeb, které se v tomto procesu odhalí.

 

Kvalitu poskytovaných služeb zajišťujeme výchozím odborným vzděláním, více než 10 lety praxe, týmovými poradami, supervizí a dalším kontinuálním vzděláváním.


Řídíme se zásadami profesní etiky i souvisejícími právními předpisy (nakládání s důvěrnými informacemi).

 

 

Telefonický kontakt

 

V průběhu konzultací s klienty telefony nezvedáme. Pokud se nám nemůžete dovolat, pošlete sms nebo nám napište e-mail. Budeme vás obratem kontaktovat.

Děkujeme za pochopení.

Objednání

 

Dohodnutý termín považujeme za závazný. Schůzku můžete zrušit nebo odložit nejpozději 24 hodin před smluveným termínem.

Zrušíte-li schůzku později, není již obvykle možné nabídnout uvolněný termín čekajícím klientům, proto Vás požádáme o její uhrazení.

Děkujeme za pochopení.

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

bottom of page