Tuto službu poskytuje:

Jaromír Basler

Cestou k sobě -  I. a II. modul

 

Míváte pocit, že děláte hodně pro druhé a nikdo Vám není vděčný?
Připadá Vám neslušné nevyhovět požadavku druhého?
Trápí Vás pocity viny, když už odmítnete prosbu druhého?
Jste nejistí, máte-li si o něco říct?
Dusíte v sobě, když Vám něco vadí?
Dělá Vám potíže prosadit vlastní názory?

Pak přijměte tuto výzvu k 3dennímu intenzivnímu výcviku v asertivních dovednostech propojených s Toltéckou moudrostí a naučte se:

 • odolávat manipulativnímu chování

 • přijímat ocenění a oceňovat druhé

 • přijímat i podávat přiměřenou kritiku

 • prosazovat přiměřeně vlastní požadavky

 • říkat NE bez pocitu viny 

 • POROZUMĚT SAMI SOBĚ – reflektovat své EMOCE a vidět v nich dobré posly

 • mít RESPEKT vůči SOBĚ I DRUHÝM LIDEM

 • dokázat se POVZNÉST NAD SVÉ NEDOSTATKY – být V POHODĚ SÁM SE SEBOU

 

výcvik probíhá v komorní skupině do 10-ti účastníků

CENA VÝCVIKU: 3.900,- Kč (akční cena 3.500,- Kč při platbě 2 měsíce před akcí) + ubytování s plnou penzí cca 2.000,- Kč

Výcvik Cestou k sobě I. a II. modul

 

je výzvou pro ty, kteří nechtějí zůstat ve svém životě v šedé zóně průměrnosti, ale chtějí život prožít ve větší hloubce, radosti a sebepoznání. Páteří výcviku je vybudování asertivního stylu komunikace, protože umění komunikovat je jedním ze základních pilířů spokojeného a naplněného života.

 

        Asertivita je komunikačním stylem o umění naslouchat a respektovat sebe i jiné, přijímat svět kolem sebe takový jaký je a současně se v něm umět chránit. K naplnění a osvojení daného umění a k porozumění přijímání světa takového jaký je, přispěje propojení s Toltéckou moudrostí, která vede k emoční svobodě, stejně jako asertivita, ale trochu z jiného konce. Pro ty z Vás, kteří uvažujete o možnosti pracovat na své vlastní osobnosti a chcete zdokonalit své komunikační dovednosti, máte příležitost se v rámci nabízeného výcviku naučit sdělovat příjemné i nepříjemné, a přitom umět respektovat partnera v dialogu.

       Uvědomění si a porozumění tomu, co se se mnou v různých náročných situacích děje, je zase příležitostí k vědomému zacházení s volbou, jak se k dané situaci postavit tak, abych byl se sebou v souladu a měl ze sebe dobrý pocit.

 

      V tréninku I. modulu se naučíte odmítat v různých druzích vztahů, pracovat s kritikou, umět vyjádřit kompliment a požádat druhého či umět prosazovat věc, na které Vám skutečně záleží. Cílem je naučit zacházet se svými emocemi tak, abyste je dovedli kontrolovat v okamžiku, kdy vznikají. Většina z nás si totiž uvědomí své emoce až tehdy, kdy jsou v nás nahromaděny, a ty se pak již kontrolují těžce. Cílem tréninku je tedy umět porozumět sami sobě a  umět si uhlídat svůj pocit emoční svobody a pohody.

 

       V tréninku II. modulu výcviku, kdy je mezi nimi půlroční mezidobí pro aktivní trénink ve vašem reálném prostředí, se zaměříme na procvičování daných dovedností do hloubky, ve čtyřech velkých oblastech:

 1. já a svět – tzn. konverzační dovednosti

 2. vztah nadřízený – podřízený

 3. vztah rodič – dítě, na všech úrovních vývoje

 4. vztah partnerský/manželský.

 

 

Organizační informace:

 

TERMÍNY PRO ROK 2020/2021:

2.- 4. října 2020 - Cestou k sobě I.modul (výcvik naplněn)

6.- 7. listopadu 2020 - víkendovka (pá-so) 

4.- 5. prosínce 2020 - víkendovka (pá-so)

 

2021

12.-14. března 2021 - Cestou k sobě I. modul

Místo konání: Dobronice  u Bechyně, Penzion u Kaštanu

Program výcviku začíná v pátek v 9 hod. ráno. Doporučuji včasný příjezd, aby se frekventanti mohli ubytovat, aklimatizovat, dát si kávu atd. Končíme v neděli  v 17 hod.

Kurzovné: 3.500,- Kč akční cena při platbě 2 měsíce před konáním výcviku; při platbě později činí kurzovné 3.900,- Kč. Přihláška je považována za závaznou po zaplacení kurzovného. Uzávěrka přihlášek je měsíc před konáním akce.

 

Cena ubytování a stravy: Ubytování v 2-3 lůžkových pokojích, vybavených sociálem. Strava je zajištěna formou plné penze začínající v pátek obědem a končící nedělním obědem.

Cena cca 2.000,- Kč. Ubytování a stravu si účastník hradí v den příjezdu na výcvik.

Časté dotazy a podmínky výcviku...

Proč tři dny?

– kompromis - 2 dny jsou málo k tomu, abychom se dostatečně otevřeli a mohli efektivně pracovat, 4 dny mohou výrazně zasahovat do čerpání dovolené :-(

Proč skupina?

- protože ke korekci svého pohledu potřebujeme zpětnou vazbu druhých (v rámci výcviku se ji naučíme vyjadřovat s respektem ke druhému a nikoliv hodnocením či posuzováním druhého. Konstruktivistická teze, že „víc pohledů, je lepší než jeden“, je v procesu učení značným bohatstvím.

Proč max. 10 lidí?

– cílem není zůstat na povrchu, ale dostat se více do hloubky. Počet 10 osob je z mého pohledu limit k příležitosti věnovat se individuálním potřebám frekventantů.

Proč zůstat po celou dobu v místě pobytu výcviku?

- účastníka z blízkého okolí může napadat myšlenka ušetření za ubytování, ale cílem je vytvoření vnitřního prostoru pro sebe; odjezdem domů, do „jiného“ prostředí, by se jednoznačně narušila rovnováha poznaného i atmosféra, ale zejména by se narušil proces vnitřního zrání. Vím ze zkušenosti, o čem mluvím.:-) Dopřejte si tento komfort – ubytování je v dostupné relaci pro každého.

Proč nemohou absolvovat výcvik manželské či partnerské páry současně?

- potřebujeme pracovat v bezpečném prostoru; ne, že by partner představoval nebezpečí, ale velmi často přebíráme zodpovědnost za svůj protějšek ve vztahu a zde se potřebujeme zacílit plně a vědomě na svůj růst, každý sám za sebe. Partner může absolvovat jiný běh výcviku. 

Výhody výcviku:

 • výcvik probíhá v malé skupině účastníků 

 • je veden zkušeným lektorem

 • výcvik je realizován intenzivní, interaktivní formou

 • čeká vás praktický trénink a rozbor konkrétních situací

 • individuální přístup je samozřejmostí

V případě, že jste početná skupina a máte k dispozici přijatelné výcvikové prostory, je výcvik možné realizovat i v místě vašeho bydliště/okresu v rámci celé ČR za předpokladu dodržení předchozích podmínek. Rád za vámi přijedu. 

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA

 

Vyplněnou přihlášku zašlete lektorovi kurzu e-mailem na jbasler@seznam.cz nebo na adresu: Jaromír Basler, 398 43 Bernartice, Táborská 137. Vyčkejte, až Vám lektor potvrdí přijetí přihlášky a informuje Vás o volné kapacitě výcviku.

 

Akce: Cestou k sobě I. modul

Kód kurzu (variabilní symbol):  termín akce a rok (listopad 2015 = 112015)

Bankovní spojení: 105480442/0600

Přihláška se stává závaznou po uhrazení kurzovného 3.900,- Kč (resp. 3.500,- Kč za podmínek viz. výše). Do zprávy pro příjemce uveďte údaje, které uvádíte na přihlášce (jméno a příjmení). Ubytování a strava se hradí na místě pobytu v den příjezdu a není součástí kurzovného. 

Případné vystavení faktury si, prosím, vyžádejte před zaplacením a zašlete fakturační údaje (adresa zadavatele, IČ, DIČ).

Storno podmínky: Zaplacenou částku vracíme pouze v případě, že se kurz nebude konat. V případě, že se výcviku nemůžete zúčastnit, je Vaše přihláška (a zaplacená částka) převoditelná na jiného člověka.

TÉMA:

Co je a co není ASERTIVITA?

Když jsem se nedávno zmínil ve skupině přátel, že učím dovednostem asertivity, vzbudilo to zajímavou diskusi. Řada z nich tím byla až pohoršena, čemu jsem se to "zaprodal".

Mít ostré lokty?

Umlátit ostatní argumenty?

Dosahovat úspěchu a vyhrávat nad druhými za každou cenu?

Získávat díky asertivitě více peněz?

 

Výcvik, který nabízím, vám výše zmíněné "dovednosti" nepřinese, protože dané se mnou jednoduše neladí. To, čeho nabyli mí přátelé a díky čemu mají nepříjemné pocity, má více co do činění spíše s agresivitou... Asertivita agresivní není a nechce být!

 

Nejde tedy o "ostré lokty" a bezohledné prosazování svého, ale o dovednost vyjádřit své pocity a potřeby, a to s respektem k partnerovi v komunikaci; nejde prvoplánově "o dosažení úspěchu", ale o dovednost nenechat se druhými zmanipulovat či zadupat, o dovednost objevit v sobě svou jedinečnost, své zdroje a přednosti, které mi úspěch přinesou; nejde o "dosažení svého za každou cenu", protože na druhé straně stojí partner - bytost, která je zrovna tak jedinečná jako já a má právo odmítnout mé žádosti - já se je mohu naučit vyslovit, vznést je a cítit se svobodně...(dokonce i přes jejich odmítnutí).

 

Asertivita vám nabízí emoční svobodu – možnost přijmout své emoce, porozumět jejich poselství a zároveň se jimi nenechat ovládat.

 

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now