top of page

Tuto službu poskytuje:

Jaromír Basler

Cestou k sobě -  I. a II. modul

 

Míváte pocit, že děláte hodně pro druhé a nikdo Vám není vděčný?
Připadá Vám neslušné nevyhovět požadavku druhého?
Trápí Vás pocity viny, když už odmítnete prosbu druhého?
Jste nejistí, máte-li si o něco říct?
Dusíte v sobě, když Vám něco vadí?
Dělá Vám potíže prosadit vlastní názory?

Pak přijměte tuto výzvu k 3dennímu intenzivnímu výcviku v asertivních dovednostech propojených s Toltéckou moudrostí a naučte se:

 • odolávat manipulativnímu chování

 • přijímat ocenění a oceňovat druhé

 • přijímat i podávat přiměřenou kritiku

 • prosazovat přiměřeně vlastní požadavky

 • říkat NE bez pocitu viny 

 • POROZUMĚT SAMI SOBĚ – reflektovat své EMOCE a vidět v nich dobré posly

 • mít RESPEKT vůči SOBĚ I DRUHÝM LIDEM

 • dokázat se POVZNÉST NAD SVÉ NEDOSTATKY – být V POHODĚ SÁM SE SEBOU

 

výcvik probíhá v komorní skupině do 10-ti účastníků

CENA VÝCVIKU: 3.900,- Kč  + ubytování s plnou penzí cca 2.200,- Kč

Výcvik Cestou k sobě I. a II. modul

 

je výzvou pro ty, kteří nechtějí zůstat ve svém životě v šedé zóně průměrnosti, ale chtějí život prožít ve větší hloubce, radosti a sebepoznání. Páteří výcviku je vybudování asertivního stylu komunikace, protože umění komunikovat je jedním ze základních pilířů spokojeného a naplněného života.

 

        Asertivita je komunikačním stylem o umění naslouchat a respektovat sebe i jiné, přijímat svět kolem sebe takový jaký je a současně se v něm umět chránit. K naplnění a osvojení daného umění a k porozumění přijímání světa takového jaký je, přispěje propojení s Toltéckou moudrostí, která vede k emoční svobodě, stejně jako asertivita, ale trochu z jiného konce. Pro ty z Vás, kteří uvažujete o možnosti pracovat na své vlastní osobnosti a chcete zdokonalit své komunikační dovednosti, máte příležitost se v rámci nabízeného výcviku naučit sdělovat příjemné i nepříjemné, a přitom umět respektovat partnera v dialogu.

       Uvědomění si a porozumění tomu, co se se mnou v různých náročných situacích děje, je zase příležitostí k vědomému zacházení s volbou, jak se k dané situaci postavit tak, abych byl se sebou v souladu a měl ze sebe dobrý pocit.

 

      V tréninku I. modulu se naučíte odmítat v různých druzích vztahů, pracovat s kritikou, umět vyjádřit kompliment a požádat druhého či umět prosazovat věc, na které Vám skutečně záleží. Cílem je naučit zacházet se svými emocemi tak, abyste je dovedli kontrolovat v okamžiku, kdy vznikají. Většina z nás si totiž uvědomí své emoce až tehdy, kdy jsou v nás nahromaděny a ty se pak již kontrolují těžce. Cílem tréninku je tedy umět porozumět sami sobě a  umět si uhlídat svůj pocit emoční svobody a pohody.

       V tréninku II. modulu výcviku, kdy je mezi nimi půlroční mezidobí pro aktivní trénink ve vašem reálném prostředí, se zaměříme na procvičování daných dovedností do hloubky, ve třech klíčových oblastech:

 1. vztah nadřízený x podřízený

 2. vztah rodič x dítě, na všech úrovních vývoje

 3. vztah partnerský/manželský.

Organizační informace:

TERMÍN:

20.-22. září 2024 - Cestou k sobě I.modul 

Místo konání: Hůrka 63, Písek Hradiště

Program výcviku začíná v pátek v 9 hod. ráno. Doporučuji včasný příjezd, aby se frekventanti mohli ubytovat, aklimatizovat, dát si kávu atd. Končíme v neděli cca v 16 hod.

Kurzovné: 3.900,- Kč. Přihláška je považována za závaznou po zaplacení kurzovného. Uzávěrka přihlášek je měsíc před konáním akce.

 

Cena ubytování a stravy: Ubytování v 2-3 lůžkových pokojích, vybavených sociálem. Strava je zajištěna formou plné penze začínající v pátek obědem a končící nedělním obědem.

Cena cca 2.200,- Kč. Ubytování a stravu si účastník hradí v den příjezdu na výcvik.

Časté dotazy a podmínky výcviku...

Proč tři dny?

– kompromis - 2 dny jsou málo k tomu, abychom se dostatečně otevřeli a mohli efektivně pracovat, 4 dny mohou výrazně zasahovat do čerpání dovolené :-(

Proč skupina?

- protože ke korekci svého pohledu potřebujeme zpětnou vazbu druhých (v rámci výcviku se ji naučíme vyjadřovat s respektem ke druhému a nikoliv hodnocením či posuzováním druhého. Konstruktivistická teze, že „víc pohledů, je lepší než jeden“, je v procesu učení značným bohatstvím.

Proč max. 10 lidí?

– cílem není zůstat na povrchu, ale dostat se více do hloubky. Počet 10 osob je z mého pohledu limit k příležitosti věnovat se individuálním potřebám frekventantů.

Proč zůstat po celou dobu v místě pobytu výcviku?

- účastníka z blízkého okolí může napadat myšlenka ušetření za ubytování, ale cílem je vytvoření vnitřního prostoru pro sebe; odjezdem domů, do „jiného“ prostředí, by se jednoznačně narušila rovnováha poznaného i atmosféra, ale zejména by se narušil proces vnitřního zrání. Vím ze zkušenosti, o čem mluvím.:-) Dopřejte si tento komfort – ubytování je v dostupné relaci pro každého.

Proč nemohou absolvovat výcvik manželské či partnerské páry současně?

- potřebujeme pracovat v bezpečném prostoru; ne, že by partner představoval nebezpečí, ale velmi často přebíráme zodpovědnost za svůj protějšek ve vztahu a zde se potřebujeme zacílit plně a vědomě na svůj růst, každý sám za sebe. Partner může absolvovat jiný běh výcviku. 

Výhody výcviku:

 • výcvik probíhá v malé skupině účastníků 

 • je veden zkušeným lektorem

 • výcvik je realizován intenzivní, interaktivní formou

 • čeká vás praktický trénink a rozbor konkrétních situací

 • individuální přístup je samozřejmostí

V případě, že jste početná skupina a máte k dispozici přijatelné výcvikové prostory, je výcvik možné realizovat i v místě vašeho bydliště/okresu v rámci celé ČR za předpokladu dodržení předchozích podmínek. Rád za vámi přijedu. 

ZÁVAZNÁ  PŘIHLÁŠKA

 

Vyplněnou přihlášku zašlete lektorovi kurzu e-mailem na jbasler@seznam.cz.  Vyčkejte, až Vám lektor potvrdí přijetí přihlášky a informuje Vás o volné kapacitě výcviku.

 

Akce: Cestou k sobě I. modul

Kód kurzu (variabilní symbol):  termín akce (měsíc, ve kterém se koná) a rok (listopad 2015 = 112015)

Bankovní spojení: 105480442/0600

Přihláška se stává závaznou po uhrazení kurzovného 3.900,- Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte údaje, které uvádíte na přihlášce (jméno a příjmení). Ubytování a strava se hradí na místě pobytu v den příjezdu a není součástí kurzovného. 

Případné vystavení faktury si, prosím, vyžádejte před zaplacením a zašlete fakturační údaje (adresa zadavatele, IČ, DIČ).

Storno podmínky: Zaplacenou částku vracíme pouze v případě, že se kurz nebude konat. V případě, že se výcviku nemůžete zúčastnit, je Vaše přihláška (a zaplacená částka) převoditelná na jiného člověka.

TÉMA:

Co je a co není ASERTIVITA?

Když jsem se nedávno zmínil ve skupině přátel, že učím dovednostem asertivity, vzbudilo to zajímavou diskusi. Řada z nich tím byla až pohoršena, čemu jsem se to "zaprodal".

Mít ostré lokty?

Umlátit ostatní argumenty?

Dosahovat úspěchu a vyhrávat nad druhými za každou cenu?

Získávat díky asertivitě více peněz?

 

Výcvik, který nabízím, vám výše zmíněné "dovednosti" nepřinese, protože dané se mnou jednoduše neladí. To, čeho nabyli mí přátelé a díky čemu mají nepříjemné pocity, má více co do činění spíše s agresivitou... Asertivita agresivní není a nechce být!

 

Nejde tedy o "ostré lokty" a bezohledné prosazování svého, ale o dovednost vyjádřit své pocity a potřeby, a to s respektem k partnerovi v komunikaci; nejde prvoplánově "o dosažení úspěchu", ale o dovednost nenechat se druhými zmanipulovat či zadupat, o dovednost objevit v sobě svou jedinečnost, své zdroje a přednosti, které mi úspěch přinesou; nejde o "dosažení svého za každou cenu", protože na druhé straně stojí partner - bytost, která je zrovna tak jedinečná jako já a má právo odmítnout mé žádosti - já se je mohu naučit vyslovit, vznést je a cítit se svobodně...(dokonce i přes jejich odmítnutí).

 

Asertivita vám nabízí emoční svobodu – možnost přijmout své emoce, porozumět jejich poselství a zároveň se jimi nenechat ovládat.

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

bottom of page