top of page

Koučink

Tuto službu poskytuje:

Jaromír Basler

Koučink

 

Za své poslání považuji žít vědomý život. Být u svého života zkrátka „při tom“; být tady a teď v každém svém okamžiku, uskutečňovat se svým životem vědomě záměr a nedovolit, aby mi jen tak protekl mezi prsty.... Jsme obětí shody okolností nebo máme moc svůj život tvořit? Věřím té druhé části věty, a to ve všech oblastech života. Vyžaduje to ovšem nespokojit se s průměrností, protože život nabízí mnohem víc.  Mým cílem v koučování je inspirovat klienty a umožnit jim, aby využívali svůj jedinečný, neopakovatelný potenciál, aby se naučili přemýšlet novým způsobem, byli tak naplněni a dosahovali úspěchu a prosperity ve všech oblastech svého života.

 

Koučink je především partnerský vztah mezi koučem a klientem v tvořivém procesu, který provokuje myšlení klienta a inspiruje ho k maximalizaci jeho osobního a profesního potenciálu.

Pracuji  s klientem tak, že pomocí dotazování podněcuji jeho různé pohledy na věc, pomáhám prohloubit jeho uvědomění („co vlastně chci, na čem mi záleží, co naopak vůbec nechci, ...“) a podporuji ho při nacházení vlastních zdrojů, potřebných k realizaci jeho záměrů a cílů.

 

 

Kdo je kouč:

 

Kouč je partner, který vhodně položenými otázkami a nabídnutými reflexemi  pomáhá klientovi přijít na nejlepší řešení, vede klienta k  otevření mysli, čímž vznikají nové pohledy na věc a uvědomění dalších souvislostí, a udržuje směr k vytýčenému cíli. Kouč je průvodcem klienta při hledání jeho vlastní cesty, pomáhá mu s překonáváním strachů a k nalezení vlastních možností. 

Kouč klientovi neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic mu nepodsouvá mu své postoje ani ho nikam nesměřuje, ale vkládá mu do rukou nástroje, pomocí kterých dokáže sám řešit budoucí situace. U kouče je důležitá absolutní důvěra v klienta, v jeho celistvost a v jeho schopnost najít vlastní řešení.

 

 

Individuální přístup

         

Každý z nás je jedinečný, proto i kouč přistupuje ke každému člověku individuálně. Individuální koučink charakterizuje soukromý ráz konverzace. Jako kouč se klientovi flexibilně přizpůsobuji. Vytvářím bezpečný prostor a inspiruji koučovaného k nalezení vlastních odpovědí. Respektuji individualitu člověka, nehodnotím a neodsuzuji; naopak, poskytuji plnou podporu, pochopení a nový pohled na věc. V rámci individuálního koučinku s klientem probíráme různá témata od osobních přes pracovní až po zdravotní či rozvojové – vždy dle individuálních požadavků.

 

Byznys koučink

Byznys koučink je pomoc v oblastech spojených s prací a profesí. Při byznys koučinku řeším problémy buď s individuálním klientem, nebo s pracovním týmem. Nejčastější jsou témata jako výkonnost, motivace pracovníků, osobní rozvoj, time management, komunikace, konflikty na pracovišti, aj.

 

 

Byznys koučink je určen pro společnosti, které podporují osobní rozvoj svých zaměstnanců, top managmentu a současně mají zájem zvýšit efektivitu a zlepšit výsledky jednotlivců, týmů a v konečném důsledku i celé organizace.

PETRA VOSTARKOVÁ

KATEŘINA  SLABOVÁ

JAROMÍR  BASLER

IVAN  ÚLEHLA

 

psychoterapie

vzdělávání

supervize

koučink

 

 

bottom of page